• VÝHODY pripojenia v spoločnosti TKR s.r.o. Humenné
  Rýchle zapojenie bez dlhých čakacích dôb
 • VÝHODY pripojenia v spoločnosti TKR s.r.o. Humenné
  Dátovo a časovo neobmedzený internet
 • VÝHODY pripojenia v spoločnosti TKR s.r.o. Humenné
  Televízia od 4,30€/mes.
 • VÝHODY pripojenia v spoločnosti TKR s.r.o. Humenné
  Možnosť zapojenia viacerých televíznych prijímačov v rámci domácnosti
 • VÝHODY pripojenia v spoločnosti TKR s.r.o. Humenné
  Príjem bez Set-top box
4,30€ za mesiac pre obyvateľov
5,50€ za mesiac pre firmy

Základný analógový balík

8€ za mesiac pre obyvateľov
8,30€ za mesiac pre firmy

Rozšírený analógový balík

11€ za mesiac pre obyvateľov
11,30€ za mesiac pre firmy

Základný digitálny balík

8 € za mesiac pre obyvateľov
8 € za mesiac pre firmy

Prémiový HBO balík

 • Pre aktiváciu služby je potrebné zariadenie na dekódovanie signálu (CA modul) alebo set-top box so zabudovaným dekódovacím systémom
 • Postup pre aktiváciu kódovanej služby

 

Potrebujete zmeniť programový balík, prípojné miesto, užívateľa?
Navštívte nás v zákazníckom centre

 

Spoločnosť TKR s.r.o. Humenné v zmysle Všeobecného povolenia č. 1/2014 informuje, že prístup k programovým službám verejnosti získala od vysielateľa zriadeného zákonom bezplatne. Povinnosť platiť za služby televízie obsahujúci predmetné programové služby tým nie je dotknutá.“

 

Kontakt

Telefón/Fax: 057 / 775 02 78
Telefón: 057 / 788 82 50
E-mail: tkr@tkrhumenne.sk

 

Zákaznícke centrum

Telefón/Fax: 057/ 775 02 78
E-mail: info@tkrhumenne.sk

 

Stránkové dni

Pondelok - Piatok: 8.00 - 15.30 hod.
Štvrtok: nestránkový deň
Hlásenie poruchy po 16.00 h.
Telefón: +421 915 461 861